A
a

Kalendarium historyczne

WYCOFANIE ZE SŁUŻBY ORP BURZA

Tego dnia zasłużony niszczyciel ORP „Burza” został oficjalnie wycofany z listy jednostek bojowych Marynarki Wojennej. Czynną służbę zakończył już w roku poprzedzającym, wtedy też zapadała decyzja przekształcenia weterana w okręt – muzeum z miejscem postoju w Gdyni. Na okręcie rozpoczęły się prace adaptacyjne do nowej roli.

31 maja 1960 ORP „Burza” został przeklasyfikowany na okręt-muzeum - w tej roli zwiedziło go 3,75 mln osób. 28 czerwca 1976 na ORP „Burza” została opuszczona bandera, a 1 maja 1976 rolę okrętu-muzeum przejął ORP „Błyskawica”. 31 grudnia 1976 ORP „Burza” został ostatecznie skreślony z listy okrętów MW i przeznaczony na poligon przeciwpożarowy, a we wrześniu 1977 został złomowany w Świnoujściu.

Biało-czerwoną wojenną banderę podniesiono na ORP „Burza” 10 sierpnia 1932 . W obliczu groźby wybuchu wojny w ramach realizacji rozkazu „Peking”  trzy nasze niszczyciele – „Grom”, „Błyskawica” i właśnie „Burza” – wyszły z Gdyni 30 sierpnia 1939 roku kierując się do Wielkiej Brytanii.

ORP „Burza” aktywnie uczestniczył w wielu operacjach wojennych m.in. w obronie Norwegii, ewakuacji alianckich wojsk z Francji, osłonie konwojów atlantyckich, działaniach u brzegów Afryki Północnej. Wobec pogarszającego się stanu technicznego okręt przeszedł do rezerwy, a od  listopada 1944 służył jako okręt szkolny. W styczniu 1946 okręt pełnił funkcję bazy okrętów podwodnych w Harwich, a w maju po ogłoszeniu decyzji o demobilizacji Polskich Sił Zbrojnych opuszczono na nim polską banderę.

Na mocy międzynarodowych porozumień zapadła decyzja o powrocie ORP „Burza” do Polski. W połowie lipca 1951 holownik PRO „Swarożyc” przyholował „Burzę” do Gdyni. Rozpoczęto na nim prace remontowo-modernizacyjne. Po przezbrojeniu okręt wyposażono w cztery pojedyncze armaty B-34-U kal. 100 mm, cztery stanowiska zdwojonych dział plot. 37 mm i nowe wyrzutnie bomb głębinowych. Wyraźnej zmianie uległa także sylwetka okrętu, w miejsce trzech pojedynczych kominów, ustawiono jeden szeroki i drugi wąski. Wreszcie 3 kwietnia 1955 wcielono ORP „Burza” w skład Marynarki Wojennej PRL jako okręt obrony przeciwlotniczej.

W ostatnich latach służby

Po przystosowaniu do nowej roli

Okręt - muzeum "Burza"

W trakcie złomowania

Muzeum / Kalendarium Historyczne