Edukacja

Zajęcia edukacyjne z wyjazdem do Portu Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu „Wśród Marynarzy”

Zaczynamy od zwiedzania portu wojennego i wybranych jednostek pływających Marynarki Wojennej. Następnie jedziemy do siedziby MMW i zwiedzamy z naszym przewodnikiem Ekspozycję Plenerową Broni i Uzbrojenia Morskiego.

Zajęcia te oferujemy dla grup posiadających własny transport

Czas trwania ok. 4 godzin

Cena 16 zł/osoby, forma zapłaty wyłącznie przelewem

Maksymalna ilość uczestników 50 osób

Ze względu na procedury, które musimy skrupulatnie wykonać przed wejściem do portu wojennego, program należy zamówić najpóźniej 5 tygodni przed planowanym terminem przyjazdu

Z przyczyn niezależnych od muzeum może się zdarzyć, że jednostka wojskowa odmówi przeprowadzenia zajęć

Jak zamawiać lekcje?

Lekcje należy zamawiać telefonicznie pod numerem Działu Edukacji i Promocji MMW:

58 620 13 81 wew. 22, 20 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 lub pod adresem e-mail: rezerwacja@muzeummw.pl

Zamawiając należy podać następujące informacje: temat i termin planowanej lekcji, liczba uczestników, nazwa i numer szkoły, nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy. Lekcje prosimy zamawiać najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem.

Ewentualne odwołania zajęć należy zgłosić na 3 dni przed terminem.

Partnerzy