A
a

Edukacja

Zajęcia edukacyjne z wyjazdem do Portu Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu „Wśród Marynarzy”

Zaczynamy od zwiedzania portu wojennego i wybranych jednostek pływających Marynarki Wojennej. Następnie jedziemy do siedziby MMW i zwiedzamy z naszym przewodnikiem Ekspozycję Plenerową Broni i Uzbrojenia Morskiego.

Zajęcia te oferujemy dla grup posiadających własny transport

Czas trwania ok. 4 godzin

Cena 20 zł/osoby, forma zapłaty wyłącznie przelewem

Maksymalna ilość uczestników 50 osób

Ze względu na procedury, które musimy skrupulatnie wykonać przed wejściem do portu wojennego, program należy zamówić najpóźniej 5 tygodni przed planowanym terminem przyjazdu

Z przyczyn niezależnych od muzeum może się zdarzyć, że jednostka wojskowa odmówi przeprowadzenia zajęć

Edukacja