A
a

ZASADY KORZYSTANIA Z SZAFEK DEPOZYTOWYCH MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

ZASADY KORZYSTANIA Z SZAFEK DEPOZYTOWYCH MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

1. Osobom odwiedzającym Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni udostępnia się na czas zwiedzania zamykane szafki depozytowe umieszczone przy szatni ogólnej. Rzeczy o większych gabarytach niż wymiary szafki depozytowej (38/38/38 cm) są deponowane w szatni.
2. W szafce depozytowej nie mogą być przechowywane: broń, materiały wybuchowe, łatwopalne i niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające (cuchnące) i inne zagrażające zdrowiu.
3. Szafka depozytowa jest udostępniona zwiedzającym za kaucją zwrotną (5 zł lub 1 euro), potwierdzoną podpisem w Zeszycie Depozytu znajdującym się u pracownika szatni.
4. Po wniesieniu kaucji zwiedzający otrzymuje klucz, zamyka szafkę z rzeczami i zatrzymuje go na czas zwiedzania.
5. Po opróżnieniu szafki depozytowej osoba korzystająca z niej zwraca klucz do szatni i otrzymuje zwrot kaucji.
6. Za zagubienie lub zniszczenie klucza do szafki depozytowej korzystający z niej zobowiązany jest do uiszczenia opłaty (zakup i wymiana zamka) w kwocie 40 zł.
7. W powyższym przypadku następuje komisyjne otwarcie szafki kluczem zapasowym, po uprzednim (dokładnym) opisie przez właściciela zawartości szafki depozytowej. Z czynności tej sporządzana jest notatka w dwóch egzemplarzach (egz.1 korzystający z depozytu, egz. 2- kasa), po czym wnoszona jest opłata w wysokości 40 zł do kasy biletowej MMW.
8 Po zakończeniu powyższych czynności zawartość szafki depozytowej zwracana jest właścicielowi.
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
w szafkach depozytowych na czas dłuższy niż przewidują powyższe przepisy.