A
a

Aktualności muzeum

NA WIECZNĄ WACHTĘ ODSZEDŁ KOMANDOR WALTER PATER

Kmdr por. w st. spocz. Walter Pater – oficer, historyk, od 1989 roku związany był z Muzeum Marynarki Wojennej. Urodził się w 1945 roku, naukę w Podoficerskiej Szkole Zawodowej w Elblągu podjął w 1963 roku, a od 1966 roku pełnił zawodową służbę w Marynarce Wojennej. W 1972 roku ukończył Oficerską Szkołę Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, w 1980 roku studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim. W 1989 roku został kierownikiem Działu Historyczno-Naukowego Muzeum Marynarki Wojennej, a w 1995 redaktorem naczelnym „Przeglądu Morskiego”. Po przejściu do rezerwy, w roku 2004 wrócił na kierownicze stanowiska w Muzeum Marynarki Wojennej, gdzie pracował do przejścia na emeryturę w 2015 roku.

W pracy naukowej komandor Pater koncentrował się na różnych aspektach historii polskiej Marynarki Wojennej. Zarówno okresu II Rzeczypospolitej, czasu II wojny światowej jak i lat powojennych. Ważnym elementem zainteresowań badawczych Komandora była biografistyka – dziesiątki opracowanych biogramów oficerów Marynarki Wojennej, Słownik biograficzny Admirałowie 1918 – 2005, opracowanie i przygotowanie do druku wspomnień komandorów Bogumiła Nowotnego i Michała Borowskiego. W dorobku ponad 400 pozycji naukowych i popularyzatorskich – książek, artykułów, recenzji, opracowań źródłowych. Komandor Pater był m.in. redaktorem „Biuletynu Historycznego” MMW, wchodził w skład komitetu redakcyjnego „Rocznika Gdyńskiego”, był aktywnym członkiem wielu organizacji społecznych w tym m.in. Towarzystwa Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica”, Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, Polskiego Towarzystwa Historycznego. Utrzymywał i rozwijał kontakty z emigracyjnym środowiskiem Stowarzyszenia Marynarki Wojennej. Komandor Walter Pater był ważną postacią w historiografii polskiej Marynarki Wojennej i historii naszego Muzeum.
Rodzinie zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia od dyrekcji i całego zespołu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Aktualności